Meritum a.s., Žilina

Spolupráca s Jankou Kollárovou pri grafických návrhoch začala pred desiatimi rokmi. Pripravila pre nás niekoľko desiatok návrhov nielen pre komerčné produkty a služby, ale aj pre nadáciu, ktorá podporovala opustené deti. To, prečo jej zakaždým rada zadávam prácu, je v jej cite pre konečný vizuál grafického návrhu. Jednoducho vie si predstaviť, kto bude človekom, ktorého chceme osloviť a grafický návrh spracuje pre tohto konkrétneho človeka. Preto mi jej návrhy nikdy nepripadajú anonymné a chladne marketingovo vypočítavé, ale cítiť z nich energiu a zároveň nevtieravosť posolstva, o ktoré sa usilujeme.

Mgr. Jana Decká
Meritum a.s., Žilina, www.meritum.sk